41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Komuny Paryskiej 14

+48 792 502 069

kancelaria@adwjarosinski.pl

FORMY ROZLICZENIA

Na wysokość wynagrodzenia wpływ mają rodzaj i stopień skomplikowania sprawy.

I. Porada prawna: 100-200 PLN brutto

II. Sporządzenie pisma:

  • opinia prawna
  • pismo procesowe
  • pismo w ramach czynności pozasądowych
  • umowa

 

Wynagrodzenie w wysokości uzgodnionej indywidualnie z Klientem.

III. Prowadzenie sprawy (zastępstwo procesowe)

Wynagrodzenie w wysokości uzgodnionej indywidualnie z Klientem respektujące obowiązujące przepisy prawa odnośnie stawek za czynności adwokackie wyszczególnione w treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1668) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1800).

IV. Obsługa prawna podmiotu gospodarczego:

– wynagrodzenie ryczałtowe, stanowiące miesięczne wynagrodzenie za ustaloną indywidualnie z Klientem w umowie zlecenia ilość godzin przeznaczonych w każdym miesiącu na obsługę prawną podmiotu;

 

– wynagrodzenie godzinowe, stanowiące iloczyn czasu pracy poświęconego na dokonanie określonej czynności lub/i prowadzenie sprawy oraz stawki godzinowej ustalonej indywidualnie z Klientem w umowie zlecenia (wysokość stawki godzinowej zależy od rodzaju czynności lub/i sprawy oraz stopnia jej skomplikowania).

 

Moim celem jest pomoc osobom w potrzebie, więc nie czekaj,

ul. Komuny Paryskiej 14

41-100 Siemianowice Śląskie

+48 792 502 069

kancelaria@adwjarosinski.pl

Skontaktuj się!

Wysyłam...

Wystąpił błąd. Spróbuj później...

Dziękujemy! Niebawem się skontaktujemy :)